Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy Charles Taze Russell milyen szerepet tölt be a hitünkben. Mi azok közé tartozunk, akik nem tagadják le azt, hogy ő a közösségünk alapítója, számos elgondolását pedig magunkának valljuk, sőt 1903 óta életben tartjuk.

Egy vallás esetében nem szégyen az, ha beismeri azt a tényt, hogy a létrehozásában fontos szerep jutott bizonyos embereknek. Az evangélikusok, a reformátusok, a metodisták, de sokan mások is, elismerik a megalakulásuk mögötti emberi tényezőt. Ugyanilyen tény, hogy Charles Taze Russell (1852-1916) a Bibliakutatók alapítója. A Bibliakutatók annyira jelentős, már-már történelmi jelentőségű személynek tekintették, hogy a halálakor egy olyan apostolként tisztelték, akit a Teremtő a jelen kor keresztényeihez küldött.

A mi szemléletünkben Russell az alapításon túl azért volt kiemelkedő személy, mert komoly erőforrásokat összpontosított a Bibliakutató mozgalom elindítására, rendszerezte azokat a hitelveket, melyek megkülönböztetnek minket a többi felekezettől, valamint felállított egy olyan gyülekezeti modellt, ami 1903 óta mintaként követünk. Az sem elhanyagolható, hogy sok rossz döntést hozott, amelyek intő példaként szolgálnak a számunkra.

Intő példák

Amikor egy tökéletlen és bűnös ember népszerű lesz, mindez pedig komoly hatalommal párosul, megnő az esélye a rossz döntéseknek. Russell sem volt ez alól kivétel, mi nem is szépítjük a hibáit. Ezek a hibák embernek intő példaként szolgálnak.

A sok egyéb mellett ezeket tartjuk nagyon lényegesnek:

 • Amikor egy elképzelés szimpatikussá válik, mindig meg kell vizsgálni az elképzelés fejlődésének a történetét.  Russell ezt nem tette meg, ezért vett át egy sor olyan végidővel kapcsolatos tanítást, amelyek csúfos kudarchoz vezettek. Például azok, akik a bibliai próféciákat próbálták kikódolni, nagyon sokszor beleestek abba a hibába, hogy a saját életidejükre erőltették rá a teljesüléseket. Mi nem gondolunk ilyesmit.
 • A végidővel kapcsolatos számítgatások Russell életében kudarcok sorozatát hozta el. Annak ellenére, hogy Russell a végidős számítgatások kudarcából tanuló adventista volt, ő maga is több dátumot tanított, melyből a legcsúfosabb kudarc 1914 volt. Határozott álláspontunk az, hogy Russell 1914 ügyében tévedett. Ahhoz képest amit Russell 1914-ről tanított, minden éppen az ellenkező módon történt. Mi tagadjuk azt, hogy 1914 egy bibliai dátum lenne, semmilyen módon nem látjuk bizonyíthatónak.
 • Egy közösségen belül a személyes viták megterhelhetik az egész közösséget. E miatt mindenkinek vigyáznia kell a személyes kapcsolataira, két ember vitája nem mehet tovább az érintett két emberen. Russell a rosszul rendezett személyes konfliktusai miatt fontos személyeket vesztett el a Bibliakutatók mellől. A legnagyobb vesztesége a felesége volt, akinek komoly érdemei voltak a Bibliakutatók fejlődésében. Sajnálatos módon a rendezetlen kapcsolatai miatt vesztette el az ausztráliai Bibliakutatókat is, ez utóbbi Rose Ball személyével kapcsolatos.

A hitelvek rendszerezése

A Bibliakutatók nem egy dogmatikus felekezet, vagyis nálunk nem tilos a racionális vita, a hittel kapcsolatban lehet kérdezni és válaszokat keresni. Ilyen környezetben is léteznek bizonyos alapok, amelyek a Bibliakutató mozgalom kezdete óta afféle hittételekként szolgálnak.

 • A legnagyobb tekintély a Szentírás. Amit Isten tudatni akart, az a Szentírásban egyértelműen rögzítve lett.
 • A teljes egész Szentírás az üzenet, nem pedig az abból kiragadott részletek. Egy-egy félmondatra nem lehet tanításokat építeni. Maga a Szentírás nem fejezetekre és versekre osztva íródott, hanem folyamatos, összefüggő szövegek gyűjteménye, így az egyes részek értelmezése mindig a hozzá tartozó részekkel együtt vizsgálandó. Az sem lényegtelen, hogy az adott szöveget milyen stílusban, mikor, ki és kinek írta, valamint milyen céllal.
 • A Szentírás üzenete megérthető egy egyszerű ember számára is. Az a tanítás, ami nem közvetlenül a Biblia tanítása, nem más, mint emberi okoskodás. Lehet attól még talán helyes is, de ettől még nem válik Isten üzenetévé.
 • A hívő embernek mindig keresnie, kutatnia kell, mert ezen keresztül juthat el a válaszokig. Ez alázatra int és a dogmatizmus elkerülésére, hiszen Russellnek is többször felül kellett vizsgálnia az álláspontját.
 • Hisszük, hogy Isten egy szerető Isten, aki nem gyötri az embereket.
 • Hisszük, hogy az ember Jézus váltságán keresztül nyer Isten előtt megigazulást.
 • Emberi cselekedetekhez kötni az üdvösséget nem más, mint a kegyelem megtagadása. Az ilyesmi egy tévút.
 • Istennek nincs szervezete, amit kizárólagosan felhasznál. Az Egyház a hívők összessége. A vallási szervezetek mindegyike emberi alkotás. Ha van is átfedés az Egyház és a vallásszervezetek tagsága között, az emberi szervezetek akkor sem válnak mássá, mint amik. Nem kell tehát emberi szervezethez tartozni ahhoz, hogy valaki üdvösséget nyerjen.

A gyülekezeti modell

Sajnos a Russell által alapított szervezetek későbbi vezetői nagyobb részben kilúgozták azt a gyülekezeti modellt, amit ő létrehozott. Amit ő kitalált, az nem csupán egy közösség volt azonos hitű embereknek a hitkérdések utáni válaszok felkutatására, hanem egyben egy egzisztenciális hálóként is működött.

A Russell által alapított közösség elsősorban egy szolidáris hitközösség volt. Azon a részen ez nem volt újdonság, mivel általában ez minden felekezet jellemzője volt. Az eredeti elképzelésekből az alábbi elemeket tartottuk meg:

 • A gyülekezet szolgálattevőit a gyülekezet tagjai választják meg minden év elején, titkos szavazással.
 • A gyülekezetben a nők és a férfiak is betölthetnek bármilyen tisztséget.
 • A gyülekezet szolgálattevői önként vállalják a szolgálatot, nem kapnak fizetést. Egyébként nem ellenezzük azt, hogy a gyülekezet üzemeltetésén dolgozók fizetést kapjanak a munkájukért, így főállásban vagy részidőben alkalmazottak legyenek, de csak akkor, ha ennek megvannak az anyagi alapjai.
 • A gyülekezetre veszélyt jelentő személyek a gyülekezetből szavazással kizárhatók.

Egyébként nem kötelező, de szorgalmazzuk azt, hogy a szolgálattevők képezzék magukat vagy részt vegyenek képzéseken, melyek javítják a szolgálatuk minőségét. Ezt mindig a lehetőségekhez képest oldjuk meg, nincsenek kőbe vésett szabályaink.

Azt sokan tudják, hogy Russell egy sok mindennel próbálkozó vállalkozó volt, rengeteg céggel, szabadalommal és befektetéssel. Azt már viszont kevesen tudják, hogy ezzel a hittestvéreinek is próbált segíteni. Például a cégekben a testvérek részvényeket vásárolhattak, amellyel osztalékhoz is juthattak. Ez az utódszervezetekben is megmaradt valamilyen formában, de annyira erősen sehol nem maradt meg, mint nálunk.

Ez nem meglepő, hiszen a gyülekezetünk 1903 óta működik, így mindig is igyekeztünk a hazai viszonyokra optimalizálni ezt az elrendezést. Hogyan működik?

 • A gyülekezeti tagság a közösség tagjává minősíti a hívőt. A közösségünk szolidáris a tagjaival, vagyis önmagában csak a gyülekezeti tagság miatt számolhat azzal, hogy amikor kell, akkor segítünk. Természetesen számítunk az ő tudására és lehetőségeire akkor, amikor a segítség másoknak kell.
 • A gyülekezet tagjai jogosultakká válnak arra, hogy különböző szolidaritáson alapuló hálózatokhoz csatlakozzanak. Alapvetően mindenkit arra ösztönzünk, hogy legyen saját gazdasága, ami a legtöbb esetben őstermelőt jelent. Segítünk abban, hogy a testvérek között igazságos terménycsere történhessen, valamint piacot is szerzünk a termékeknek. Ezek a kooperációk jogilag szabályozott keretek között történnek, minden szerződésen és részletes nyilvántartáson alapul. Ide önálló gazdálkodóként csatlakozhatnak az érintettek. Kisméretű, családi gazdaságok kialakítását szorgalmazzuk, ebben különböző segítségeket is biztosítunk.
 • Működtetünk egy olyan hálózatot, amiben minden általában szükséges szolgáltatás elérhető. Aki a tagjává válik, az vállalja azt, hogy amikor egy adott szolgáltatásra szüksége van, akkor azt belülről rendeli meg. Cserébe az ő szolgáltatásai is a hálózatba kerülnek, vagyis számíthat egy viszonylag stabil piacra. A hálózaton belül nem hozunk létre konkurenciát.
 • Amikor bizonyos szakemberekből hiány van, akkor elsősorban arra törekszünk, hogy belülről töltsük fel, akár a képzés és az indulás költségeinek a biztosításával. Amikor ez nem biztosítható, akkor kívülről szerzünk együttműködő partnereket. Elsősorban olyan helyi felekezetek tagjai közül keresünk embereket, akik hozzánk egyébként is közel állnak.
 • Folyamatosan vizsgáljuk milyen fejlődési lehetőségek vannak, így segítve az esetleges növekedést. Ilyen terv például a Látogatóközpontunk létrehozása, de vannak rövidebb távú fejlődési lehetőségek is.

A kiemelt kép forrása: https://www.loc.gov/item/2002697640/ – a kép felhasználása nem kötött engedélyhez, szabadon felhasználható.

A szöveg jóváhagyásának dátuma: 2022. december 19.

By admin