A gyülekezetünk nem rendelkezik más Szentírással, mint a Biblia. A hívő személyes felelőssége a hitének építése kutatással, olvasással, elmélkedéssel, ezért nem látjuk értelmét a dogmáknak.

A hitünk főbb jellemzői az alábbiak:

 • Hiszünk abban, hogy van Isten, aki foglalkozik a világgal.
 • A teljes Szentírás Isten üzenete. Elutasítjuk csak a részletekre való fókuszálást a teljes szöveg terhére. Például az ószövetségi „Ne ölj!” parancsot a későbbi részletek elég komolyan árnyalják.
 • Keresztény felekezet vagyunk, akik hisznek abban a kegyelemben, mely Jézus Krisztuson keresztül nyílt meg. A hitünk szerint semmi más nem vezethet az üdvösséghez, mint az ebben a kegyelemben való hit.
 • Hisszük, hogy Jézus első követőitől kezdve, minden hívő ember az Egyház része, ezért tagadjuk az egyedül igaz vallás létezéséről szóló tanokat.
 • Hiszünk abban, hogy ami nem egyértelmű, abban Isten teljes szabadságot adott a hívőknek.
 • A keresztény hívő szabadságában hiszünk, ezért nem alkotunk szigorú szabályrendszert, melyek teljesítését kötelezően előírjuk a gyülekezeteink tagjai részére. Elutasítjuk az ítélkező viselkedést. Szerintünk a hittestvérek vádolása ördögi cselekedet.
 • A keresztény gyülekezet szerintünk akkor működik jól, ha a létszámában megmarad kicsinek. A magunk részéről nem támogatjuk a tömegrendezvényeket, de ha valaki ilyeneket szeretne szervezni, akkor nem bíráljuk.
 • Alapvetően senkivel szemben nem vagyunk elutasítóak vagy ellenségesek. Minden segítségre szorulóval szolidárisak vagyunk. Egy másik ember körülményein javítani, szerintünk fontosabb, mint például a gyülekezet anyagi eszközeit felhalmozni.
 • Pacifisták vagyunk, de nem utasítjuk el el például a fegyveres katonai szolgálatot, sem a törvényes úton szabályozott fegyvertartást. Olyan területen élünk, ahol többször vonultak át harcoló csapatok, illetve rengeteg vadállat él körülöttünk. Elfogadjuk, hogy egy városi keresztény másképpen gondolkodik, nem bírálunk senkit sem a békeszeretete megélésében.
 • Tiszteljük a tudományos eredményeket. Nem gondoljuk azt, hogy a hitnek és a tudománynak harcban kellene állnia egymással. Annyira nem, hogy szorgalmazzuk a tagjaink magas fokú oktatását, néha pedig vendégelőadókat is hívunk, hogy ismeretterjesztő előadásokat tartsanak.
 • Ha egy hívő úgy gondolja, hogy szavazni szeretne vagy politikai szereplő szeretne lenni, akkor nem gátoljuk ebben. Mivel a politika a mi adónkból létezik, ezért könnyelműség lenne lemondani annak a befolyásolásáról, hogy mire költsék a köz pénzét. Bár a gyülekezeten belül nincs helye a politikának, nem utasítjuk el, hogy a tagjaink aktív politikusok legyenek.
 • Támogatjuk, hogy a tagjaink teljesen legális úton szerezzenek meg fontos gazdasági pozíciókat,, ezzel segítsék elő a közösségünk érdekeinek a hatékonyabb érvényesítését. A közösség érdekeit képviselni a keresztény vezetőnek alapvető pásztori kötelezettsége!
 • A keresztény közösségnek segítenie kell a hit megélését, építését. Ennek azonban szerintünk nem lehet eszköze mások életének az irányítása. Nálunk tilos az érzelmekkel, a hittel vagy az üdvösséggel való zsarolás. Ha egy hívő társunk nehéz időszakot él meg, mi támogatással és a közösségünkkel tartozunk, de nem fenyegetünk vagy ítélkezünk.
 • Ha valaki veszélyt jelent a közösségünkre, akkor a közösség kitilthatja a közösségi alkalmainkról. Ilyen döntést a közösségünk egésze titkos szavazással hoz meg.
 • Önkritikusak vagyunk a saját magunk történelmével szemben is, mert az álláspontunk szerint a kudarcok is tanítanak. Tiszteljük Russellt, mint a közösségünk alapítóját, de nem tartjuk hibátlannak. Az életműve egy tanulság arra nézve is, hogy mit kell kerülni!
 • Nincsenek dogmáink. Tiszteletben tartjuk mindenkinek a személyes meggyőződését. Ennek megfelelően tabuk sincsenek, sem tiltott irodalmak. A racionális vitáknak szerintünk megvan a helye a közösségen belül is.
 • Falusias, tanyasias (rurális) környezetben élünk, így a közösségünk sok gyakorlata alkalmazkodott ehhez. Nálunk például rossz minőségű és hiányos a közlekedési infrastruktúra, ezért nem a városi közösségszervezési gyakorlatokat követjük.
 • Tiszteltjük a kétkezi munkát, de a tudást és a szellemi teljesítményt is. A természettel való harmóniára törekszünk, mivel a földből élünk és sok mindent magunknak csinálunk meg.

A szöveg jóváhagyásának a dátuma: nem elfogadott, aktualizálni kell! Ez az 1991-es szöveg!

A kép AgnieszkaMonk képe (Pixabay).

By admin