Adatvédelmi Szabályzat

  1. Jelen szabályzat a Bibliakutatók Közössége Sárréti Gyülekezete internetes kommunikációjára vonatkozik.
  2. A kommunikáció megvalósítása a Kommunikációs Munkacsoport (továbbiakban: munkacsoport) feladata, melynek tagjai: a gyülekezet vezető lelkésze, a gyülekezettel együttműködő tartalomkezelők, valamint a gyülekezet részéről aktuálisan csatlakozó más tagok.
  3. Az adatvédelmi kérdésekben a munkacsoport minden tagja egyénileg és közösen is kötelesek követni az EU, a nemzeti jogszabályok és a jelen Adatvédelmi Szabályzat előírásait. Minden esetben a szigorúbb szabályozásnak kell megfelelni.
  4. A munkacsoport semmilyen személyes adat kezelésére nem kapott felhatalmazást, így a tevékenységük során semmilyen személyes adatokat nem kezelhetnek. Minden személyes adatnak minősül, amit a jogszabályok ekként határoznak meg.
  5. A 4. pont rendelkezése alól kivételt képeznek a gyülekezet történelme szempontjából azon személyeknek a nevei, akiknek meghatározó szerepük volt. A velük kapcsolatos releváns adatok a kommunikációban megjeleníthetők, amennyiben azok már más felületen publikussá lettek téve. A gyülekezet történelmében fontos szerepet betöltő egyéb személyek nevei és arcképei azonban csak akkor használhatóak fel a kommunikációban, ha az érintett személy vagy az örökösei ehhez kifejezetten a hozzájárulásukat adták.
  6. A 4. pont rendelkezése alól kivételt képeznek azok, akik a külső kapcsolattartás miatt, illetve egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából átadják valamilyen személyes adatukat. Ez történhet határozott, illetve határozatlan időre. Ezekről az adatokról publikusan elérhető listát kell vezetni, a kezelt adatokat, az adatkezelés módját is fel kell benne tüntetni. Az ilyen jellegű adatkezelést legalább évente egyszer felül kell vizsgálni, melynek az ideje december hónap.
  7. Amennyiben a munkacsoport olyan anyagot kap, amelyik tartalmaz a jogszabályban körülírt személyes adatot és az előző pontok egyikébe sem fér bele, akkor azt azonnal meg kell semmisíteni! Megőrizni semmilyen formában nem szabad, még ideiglenesen sem!
  8. Amennyiben valaki adatvédelmi problémát jelent be az elérhető kommunikációs felületek bármelyikén, akkor azt ésszerű határidőn belül, de a lehető leghamarabb meg kell vizsgálni és kezelni kell. A jelzett problémáról és a vizsgálatról, az esetleges intézkedésekről a lehető leggyorsabban tájékoztatni kell a panaszost, illetve a hatályos jogszabályokban előírt egyéb természetes és jogi személyeket is.
  9. Amennyiben a kezelt személyes adattal kapcsolatos törlési vagy módosítási kérelem érkezik, azt a lehető leggyorsabban teljesíteni kell. A személyes adat törlése vagy módosítása soha nem köthető feltételekhez.
  10. Jelen szabályzat követése a munkacsoport minden tagjának kötelessége. Az első számú felelőse a gyülekezet vezető lelkésze.

A szöveg jóváhagyásának a dátuma: 2023. március 14.